banner text
banner
banner

Politika zasebnosti

1. Splošno 

Upravitelj spletne strani www.unis.si UNIS posredništvo, prodaja raznovrstnih izdelkov, d.o.o.je v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in v skladu s področno zakonodajo v Republiki Sloveniji zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Upravitelj se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje svoje dejavnosti. Upravitelj spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov njegove spletne strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Vse naše spletne aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC in Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) itd.). Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih ponudnik dobi o vas, kadar obiščete in uporabite našo spletno stran.


 
2. Uporaba osebnih podatkov

Upravitelj spletne strani www.unis.si za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek (v kolikor ga uporabnik vpiše v komentar ali kontaktni obrazec)
  • firmo oz. naziv pravne osebe (v kolikor ga uporabnik vpiše v kontaktni obrazec)
  • naslov elektronske pošte (v kolikor ga uporabnik vpiše kontaktni obrazec ali komentar)
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani
  • IP naslov uporabnika  (v kolikor uporabnik pusti komentar na spletni strani ali izpolni kontaktni obrazec)

Za pravilnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, upravitelj ne odgovarja.3. Piškotki in IP naslovi

Spletna stran www.unis.si ne uporablja piškotke.


Stran gostuje pri http://netko.it/ in uporablja njihovo storitev postavitve strani in strežnikov, zato je odvisna od njihovega servisa.

 

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Upravitelj spletne strani www.unis.si je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne strani.

 

Upravitelj ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja spletne strani ali če bo to od njega zahteval uporabnik.

 

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval tretji osebi ob izpolnjenih pogojih iz prejšnjega odstavka, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Upravitelj teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravitelj podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen če bo imel za to izrecno in prostovoljno privolitev uporabnika.

 

Upravitelj lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.
Upravitelj bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

 

Prek elektronske pošte bo upravitelj stopil v stik z uporabnikom, če bo uporabnik potreboval pomoč in to sam izrecno napisal oz. poprosil. 


 
5. Izvajanje politike zasebnosti

Upravitelj  ima varovanje osebnih podatkov urejeno skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

 

Uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati uporabnikovo spletno stran in lahko prekličejo hrambo osebnih podatkov. To storijo tako, da s pisno izjavo upravitelju sporočijo za izbris komentarja. Upravitelj bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru izbrisa komentarja in osebne podatke izbrisal iz baze. 


 
6. Varnost

Upravitelj si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.


7. Mladoletne osebe

Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Upravitelj ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne, ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji stranki brez njihovega dovoljenja.
 
8. Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.
Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.


 
9. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti ali kako so vaši osebni podatki obravnavani, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na info@unis.si ali nas pokličite na telefonsko številko 040 708 742.

 

Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili - pisno in v skladu z zakonodajo - kateri osebni podatki, če sploh kateri, so bili zbrani med obiskom spletne strani.


Posodobljeno: 13.06.2018.

 
Politika zasebnosti
Video vsebine
Arhiv novic
Lokacija podjetja
UNIS Tomislav Tratnjek
Gaberje, Marof 1
9220 Lendava
m: 00386 40 708 742
e: unis@unis.si